July 17th, 2012

Про лозунг "За каноничную Церковь!"

Кстати говоря, некононично называть Церковь каноничной. В Символе Веры, обязательном для исповедывания всеми христианами, указаны четыре признака Церкви: "Единая, Святая, Соборная и Апостольская". Слова "каноничная" тут нет.
Да и Церковь то держится на непоколебимости догматов, а не церковных уставов, коими каноны, по-сути, и являются.

Давно поговаривали, что РПЦ - это в первую очередь русская, во-вторую православная, и только в последнюю очередь - церковь. Теперь вот еще осталось придумать шутку про каноничность. Кто вообще придумал бороться не за святость, а за соблюдение канонов!?

Як Московія привласнила історію Київської Русі.

Originally posted by je_suis_la_vie at Як Московія привласнила історію Київської Русі.
Створюючи свою ук­ра­їнську державу, українці повинні переглянути й уточнити свою історію, базую­чись на правді, достовірних фактах і історичних подіях. Пере­бу­ва­ючи упродовж століть під владою завойовників, українці фак­­тично були позбавлені можливості впливу на формування національної свідомості і розвиток своєї історії, в результаті чого історія України написана переважно на догоду цим завойовникам. Особливо не виясненим є питання про претензії і домагання Московїї, а в подальшому Росії, на історичну спадщину Київської Русі.

В романі-дослідженні В. Білінського (Країна Моксель або Московія // Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008, 2009, в трьох книгах) повідомляються факти, взяті з історичних джерел (переважно російських), що свідчать про докорінне перекручення історії Російської імперії, направлене на створення історичної міфології про те, що Московія і Київська Русь мають спільні історичні корені, що Московія має «спадкові права» на Київську Русь.

Звичайне шахрайство московитів, що привласнили собі минуле Великого Київського князівства і його народу, нанесло страшний удар по українському етносу. Тепер задача полягає в тому, щоби, на основі правдивих фактів, розкрити брехливість і аморальність московської міфології.

Collapse )

This entry was originally posted at http://je-suis-la-vie.dreamwidth.org/186268.html. Please comment there using OpenID.