October 22nd, 2012

БРАТСТВО започатковує ініціативну групу з продажу Москві мощів Столипіна

Украинская партия БРАТСТВО учреждает инициативную группу по продаже Москве мощей Столипина

 Украина нерационально распоряжается собственными полезными ископаемыми. Многие из них ни для нас, ни для мировой экономики, ни культуры не представляют никакого интереса, зато, соседям можно было бы и продать. 

БРАТСТВО объявляет о сборе инициативной группы по продаже нашим московским братьям мощей Столипина, которые когда-то были прикопаны около трапезной церкви (уродливое здание авторства Щусева ) Печерской Лавры.

Надеемся, что в инициативную группу войдут наместник Лавры владыка Павел, т.к. часть вырученных средств можно потратить на обновление лаврского автопарка, а также представитель министерства Образования.

Возглавляет инициативную группу Дмитрий Корчинский

БРАТСТВО започатковує ініціативну групу з продажу Москві мощів Столипіна

Україна нераціонально розпоряджається власними корисними копалинами. Багато з них ані для нас, ані для світової економіки, ані культури не являють жодного інтересу, натомість, сусідам можна було б і продати.

БРАТСТВО оголошує про збір ініціативної групи з продажу нашим московським братам мощів Столипіна, які колись були прикопані біля трапезної церкви (потворна будівля авторства Щусєва ) Печерської Лаври.

Сподіваємось, що до ініціативної групи увійде намісник Лаври владика Павло, адже частину виручених коштів можна витратити на оновлення лаврського автопарку, а також представники  Міносвіти.

Очолює ініціативну групу особисто Дмитро Корчинський.